آغاز ناامید کننده سال آبی /۲۱ درصد مخازن سدهای آذربایجان شرقی آب دارند
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی؛

آغاز ناامید کننده سال آبی /۲۱ درصد مخازن سدهای آذربایجان شرقی آب دارند

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی گفت: میزان بارندگی در ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۲ تا پایان شهریور ۱۴۰۳) و همچنین میزان حجم جریان آب در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و دراز مدت کاهشی و میزان دما و تبخیر در استان صعودی است از طرفی تنها ۲۱ درصد حجم سدهای استان آب دارد.