توسعه فرهنگی، زیربنای توسعه شهری است

blank

به گزارش نوبر،”موسی زارعی” با اشاره به این که بدون توجه به نیازها و الزامات فرهنگی و اجتماعی شهر و شهروندان، زمینه های توسعه همه جانبه شهر میسر نخواهد شد افزود: برنامه ریزی های فرهنگی و اجتماعی و توجه به نیازهای این دو حوزه در شهرها، زیربنا و پیش نیاز تحقق اهداف توسعه شهری است […]

چاله‌های نشاط و پویایی تبریز، عمیق تر از چاله‌های آسفالت شهر است

blank

به گزارش نوبر، “موسی زارعی” با اعلام این مطلب افزود: متاسفانه علی رغم  صرف هزینه های غیرکارشناسی بسیار در حوزه مدیریت شهری تبریز طی چهار سال گذشته، نتیجه مطلوب و ملموسی عاید شهر و شهروندان نشده و کارهای شاخصی که در شان جایگاه تاریخی مردم و شهر تبریز باشد، انجام نگرفته است. وی گفت: مدیریت […]

ضعف مدیریت شهری تبریز، عامل اصلی رکود سرمایه گذاری

blank

به گزارش نوبر، موسی زارعی با اعلام این که در دو دوره اخیر شورا و شهرداری تبریز، روند جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر تبریز به کلی قفل و تعطیل شده است افزود: تبریز دارای پتانسیل های بی نظیر جهت جذب سرمایه گذار است اما فقدان اراده جدی برای جذب سرمایه گذاری، اعمال مقررات […]