• امروز : دوشنبه - 4 بهمن - 1400
  • برابر با : 21 - جماد ثاني - 1443
  • برابر با : Monday - 24 January - 2022

کل آرای اخذ شده: 650,774

این نظرسنجی به پایان رسیده است.(از 7 ماه پیش).
شهرام دبیری اسكوئی فرزند رحیم كد نامزد 1565
40,596 رای
اسماعیل چمنی فرزند بلوط كد نامزد 1484
30,267 رای
فریدون بابائی اقدم فرزند علی كد نامزد 1255
25,902 رای
سونیا اندیش فرزند غلامعلی كد نامزد 1251
22,595 رای
روح اله دهقان نژاد فرزند جعفر كد نامزد 1578
22,462 رای
احتشام حاجی پورحاجی علیلو فرزند احمد كد نامزد 1492
20,534 رای
آرزو مبصرسردرودی فرزند جواد كد نامزد 1944
20,482 رای
روح اله رشیدكرشان فرزند حمداله كد نامزد 1616
19,660 رای
احد محمودی فرزند فیروز كد نامزد 1967
18,564 رای
علیرضا نوای باغبان فرزند مصطفی كد نامزد 2171
17,864 رای
نازیلا آصفی فرزند حیدرعلی كد نامزد1184
17,862 رای
سعید دباغ نیكوخصلت فرزند حسن كد نامزد 1564
17,460 رای
پرویز هادی باسمنج فرزند خداویردی كد نامزد 2182
16,529 رای
حكیمه غفوری فرزند غفور كد نامزد 1827
15,987 رای
محمدحسن اسوتچی فرزند علی كد نامزد 1178
15,209 رای
علیرضا رنجی پور فرزند غلامحسین كد نامزد 1628
14,662 رای
علی راستی فرزند عبدالمحمد كد نامزد 1587
14,572 رای
فرهاد روشنی فرزند سیف اله كد نامزد 1642
13,674 رای
جعفر مدبرخاك نژاد فرزند جواد كد نامزد 1978
13,581 رای
جواد فتحی فرزند علی كد نامزد 1847
13,576 رای
علی آجودان زاده فرزند سیف اله كد نامزد 1146
13,210 رای
داود شعبانی فرد فرزند غلام كد نامزد 1719
11,453 رای
حمید شاه ویردی صوفیانی فرزند غلامرضا كد نامزد 1697
10,636 رای
رسول برگی خلجان فرزند محمدعلی كد نامزد 1275
10,295 رای
یاسین بجانی فرزند علی كد نامزد 1268
10,270 رای
شبنم خداخواه املش فرزند عزت اله كد نامزد 1545
10,259 رای
سیدكاظم زعفرانچیلر فرزند میرداود كد نامزد 1657
10,258 رای
محرم علیزاده فرزند كامران كد نامزد 1818
9,865 رای
داود امیرحقیان فرزند محمود كد نامزد 1241
9,638 رای
احمد زارعی فرزند قبلعلی كد نامزد 1648
8,970 رای
احد صادقی مقبره فرزند كاظم كد نامزد 1755
8,540 رای
كریم صادق زاده تبریزی فرزند محمدعلی كد نامزد 1752
8,302 رای
جواد ششگلانی فرزند علی كد نامزد 1718
7,865 رای
آیلار شایق تركداری فرزند حسین كد نامزد 1699
7,532 رای
محرم محمدزاده قره بلاغ فرزند محمود كد نامزد 1955
6,905 رای
لاریسا دلجوفر فرزند مجید كد نامزد 1569
6,536 رای
غلامحسین مسعودی ریحان فرزند محمدعلی كد نامزد 1988
6,325 رای
حامد آصفی فرزند صمد كد نامزد 1182
6,301 رای
فریبا اسگندری فرزند حسن كد نامزد 1174
6,219 رای
جمشید نظمی ادیب فرزند علی كد نامزد 2168
5,896 رای
غلامعلی رستم پور فرزند عبدالله كد نامزد 1596
5,426 رای
محمدحسین جعفری فرزند حیدرعلی كد نامزد 1467
5,259 رای
هادی خالقی اسكوئی فرزند محمدعلی كد نامزد 1526
5,236 رای
محمدعلی مستانه گویشام فرزند عباس كد نامزد 1987
5,205 رای
سولماز بازه فرزند الهویردی كد نامزد 1257
5,005 رای
مهدی انتظارقراملكی فرزند اكبر كد نامزد 1248
5,002 رای
ایوب بنی نصرت فرزند سیف الله كد نامزد 1279
3,686 رای
حجت رستم پور فرزند محمدرسول كد نامزد1595
3,661 رای
نسیم شهیر فرزند بهمن كد نامزد 1742
3,550 رای
امیر كوین فرزند موسی كد نامزد 1921
3,265 رای
اكرم حضرتی لیلان فرزند فریدون كد نامزد 1516
3,252 رای
حمید ابراهیم زاده فرزند یحیی كد نامزد 1125
3,002 رای
حامد مرشدی فرزند داود كد نامزد 1986
2,578 رای
رقیه سردارپور فرزند حیدرقلی كد نامزد 1672
2,565 رای
مرتضی آبدار بخشایش فرزند حسن كد نامزد 1121
2,376 رای
فیروز آذری فر فرزند امیر كد نامزد 1158
2,369 رای
كمال ادیب والا فرزند علی اكبر كد نامزد 1156
1,972 رای
قادر امامی فرزند محمد كد نامزد 1219
1,800 رای
قادر پورنصیری فرزند عزیزاله كد نامزد 1414
1,254 رای
علی ابراهیمی فرزند ستار كد نامزد 1126
1,201 رای
سمانه ابراهیم پورثابت فرزند عبدالاحد كد نامزد 1124
989 رای
سجاد رجبی فرزند محبتعلی كد نامزد 1591
904 رای
مریم اسكندری اسفهلان فرزند عباس كد نامزد 1172
853 رای
علی آذرهوا فرزند علی اكبر كد نامزد 1157
850 رای
رسول ابراهیمی اصل فرزند ابراهیم خلیل كد نامزد 1127
808 رای
فاطمه آب سواران فرزند ابراهیم كد نامزد 1129
800 رای
كریم سامبرانی سامبران فرزند فرمان كد نامزد 1668
719 رای
اباصلت احمدی دیزج فرزند دستگیر كد نامزد 1152
586 رای
سیدمحمدعلی اعلمی فرزند سیدمحمد كد نامزد 1185
580 رای
بختیار اسدی فرزند اسفندیار كد نامزد 1168
561 رای
اصغر مكرم كلی كند فرزند سهراب كد نامزد 2116
541 رای
یوسف مصرآبادی فرزند محمدابراهیم كد نامزد 1992
527 رای
مسعود اسلامی فرزند ایوب كد نامزد 1175
522 رای
حسن انواری اسبقرانی فرزند ناصر كد نامزد 1252
520 رای
سیدطاهر اسحقی فرزند سیدجواد كد نامزد 1164
505 رای
حسین آذری كیان فرزند سلمان كد نامزد 1159
501 رای
امین اشرفی مقصودلو فرزند محبوب كد نامزد 1179
501 رای
احمد افتخاری عنصرودی فرزند محمد كد نامزد 1186
501 رای
امین اصغری فرزند جبرئیل كد نامزد 1181
500 رای
جواد احسانی فرزند علی كد نامزد 1147
500 رای
علی اكبر اكبرزاده فرزند حسن كد نامزد 1198
500 رای
خدیجه ابوطالبی فرزند فضلعلی كد نامزد 1141
306 رای
حبیب اسدلوقراخانلو فرزند اسلام كد نامزد 1167
302 رای
حسین اروجی مسقران فرزند الهویردی كد نامزد 1161
301 رای
منیره افراشته فرزند حسن كد نامزد 1187
301 رای
اسفندیار اسماعیلی تنباكلو فرزند بختیار كد نامزد 1176
201 رای
جعفر ابراهیمی معروفی فرزند علی كد نامزد 1128
201 رای
احسن اجتهادی فرزند محسن كد نامزد 1142
201 رای
غلامرضا احمدی ملامحمود فرزند اسدالله كد نامزد 1154
64 رای
معصومه احمدی فرزند حسین كد نامزد 1151
57 رای
شهرام اسدی فرزند فرامرز كد نامزد 1171
56 رای
رسول اسداللهی فرزند یحیی كد نامزد 1165
54 رای
حسین یعقوبی آذر فرزند یداله كد نامزد 2219
39 رای
رضا احمدی فرزند على اصغر كد نامزد 1149
26 رای
ابوالفضل بهرا فرزند بهلول كد نامزد 1282
19 رای
حسین درس خوان فرزند رسول كد نامزد 1567
13 رای
موسی زارعی حاجى فرزند یوسف كد نامزد 1652
11 رای
آزیتا محمودی بنائی فرزند مجید كد نامزد 1972
10 رای
اباذر جعفری فرزند عبدالعلی كد نامزد 1464
10 رای
جاوید علیلو فرزند نوروز كد نامزد 1821
10 رای
عادل پورقربان فرزند یونس كد نامزد 1299
9 رای
ایاز پورممی لجین فرزند كنطو كد نامزد 1411
9 رای
احد مهرافروز فرزند حسین كد نامزد 2126
9 رای
ولی صداقتی چچکلو فرزند ایوب كد نامزد 1761
7 رای
محمدعلی موظفی فرزند جواد كد نامزد 2147
7 رای
كریم علی اكبری لاهوت فرزند صمد كد نامزد 1815
6 رای
پاشا قره باغی فرزند حسین كد نامزد 1881
6 رای
مجید رهبرشیربازو فرزند احمد كد نامزد 1629
6 رای
سیدحافظ امیرآزاد فرزند سیدابراهیم كد نامزد 1229
6 رای
محمود هادی فرزند مجید كد نامزد 2181
6 رای
اصغر راضی فرزند حسین كد نامزد 1588
5 رای
حبیب حسینقلی زاده فرزند نصرت كد نامزد 1512
5 رای
مهرداد آقائی فرزند احمد كد نامزد 1197
5 رای
محمدحسین پیكانی فرزند محمد كد نامزد 1426
5 رای
هوشنگ پاكدل صمدی فرزند محمدرضا كد نامزد 1289
5 رای
حسین ملكی فرزند یعقوب كد نامزد 2118
5 رای
محمد باغبان خطیبی فرزند كاظم كد نامزد 1259
4 رای
یاسین آقاجان زاده فرزند فرمان كد نامزد 1194
4 رای
سكینه جلالی فرزند سیف اله كد نامزد 1471
4 رای
وحید قاسمی میاردان فرزند سلمان كد نامزد 1877
4 رای
سیده فرناز باهرنیا فرزند میرجعفر كد نامزد 1266
4 رای
سیدرامین یوسفی فرخی فرزند سیدعلی كد نامزد 2249
4 رای
عارف گوزلی فرزند قربانعلی كد نامزد 1926
4 رای
رقیه یوسفی فرزند صمد كد نامزد 2247
4 رای
مهدی داداشی فرزند ابراهیم كد نامزد 1556
3 رای
رحمان مفاتحی فرزند علی كد نامزد 1998
3 رای
محمود پورباقریان آخونی فرزند حبیب كد نامزد 1292
3 رای
نادر بگی فرزند محمد كد نامزد 1277
3 رای
ابوالحسن عزتی فرزند محمد كد نامزد 1796
3 رای
حسین حلاج حساس فرزند حمید كد نامزد 1519
3 رای
هادی پورعلی خرمالو فرزند عزت اله كد نامزد 1297
3 رای
محمدعلی صدیقی علاء فرزند محمد كد نامزد 1762
3 رای
محمد آلهیاری فرزند علی كد نامزد 1216
3 رای
ناصر امامعلی پور فرزند غلامرضا كد نامزد 1218
3 رای
شهناز رضاجو فرزند محمدرضا كد نامزد 1618
3 رای
مهدی شیردل ملامحمود فرزند عبداله كد نامزد 1748
3 رای
مختار اندریانی فرزند محمدعلی كد نامزد 1249
3 رای
رضا پوریامنش فرزند رسول كد نامزد 1418
3 رای
امیر قشونی فرزند اكبر كد نامزد 1887
3 رای
رشید صالح پور فرزند رحمن كد نامزد 1756
2 رای
حنانه نمدی مالك فرزند صادق كد نامزد 2169
2 رای
رضا بنائی فرزند جبرائیل كد نامزد 1278
2 رای
علی شامی نژاد فرزند امامعلی كد نامزد 1695
2 رای
شهرام شكیبائی فرزند حسین كد نامزد 1724
2 رای
سمیرا رونق ششكلانی فرزند رحیم كد نامزد 1644
2 رای
علی عبدلی فرزند فیروز كد نامزد 1792
2 رای
یوسف سیفی پورمقدم طیول فرزند مرشد كد نامزد 1694
2 رای
آیدین محمودعلیلو فرزند جابر كد نامزد 1966
2 رای
آیلار ناظمی فرزند حبیب كد نامزد 2152
2 رای
لطیف لطیفی فرزند سیف اله كد نامزد 1941
2 رای
موسی زلفی فرزند یوسفعلی كد نامزد 1658
2 رای
فرزانه تقوی دغدغان فرزند زین العابدین كد نامزد 1429
2 رای
فرزاد آقازاده فرزند عیسی كد نامزد 1195
2 رای
پریا صمدی پرویزنژاد فرزند صمد كد نامزد 1768
2 رای
جواد عیوضی فرزند محرم كد نامزد 1824
2 رای
فریدون اكبرنیا فرزند جمشید كد نامزد 1211
2 رای
محمدعلی اكبری فرزند حمزه علی كد نامزد 1214
2 رای
سجاد باقرزاده فرزند محمد كد نامزد 1262
2 رای
محمدباقر عسكرنیا فرزند رضا كد نامزد 1797
2 رای
علی شریفی فرزند اروج كد نامزد 1716
2 رای
زهرا ولی پور فرزند تقی كد نامزد 2199
2 رای
حبیب یدالهی فرزند علی كد نامزد 2217
2 رای
میرمسعود یزدی امیرخیز فرزند میرعلی اكبر كد نامزد 2218
2 رای
داود یعقوبی بقا فرزند قربان كد نامزد 2241
2 رای
اسماعیل یوسف زاده فرزند بیوك كد نامزد 2246
2 رای
حامد فرتاشیان فر فرزند محمدباقر كد نامزد 1855
2 رای
داود هوشیارزرنقی فرزند علی اصغر كد نامزد 2195
2 رای
علی پورعیسی فرزند مجید كد نامزد 1298
2 رای
حسن قنبری آرباطان فرزند قنبر كد نامزد 1898
2 رای
محمد رستمی فرزند عباسعلی كد نامزد 1598
2 رای
معصومه جودت ساتلمیش فرزند خسرو كد نامزد 1481
2 رای
- 334 آقای مهدی قانع سهرقه فرزند حسین كد نامزد 1878
2 رای
بیت اله قصابی فرزند حمداله كد نامزد 1889
2 رای
حسین كاتبی زاد فرزند محمدرضا كد نامزد 1911
2 رای
غلامعلی مردانی فرزند شیریندل كد نامزد 1985
2 رای
ناصر قنبری فرزند فیضاله كد نامزد 1896
2 رای
حسین یوسفی علوی فرزند حمید كد نامزد 2248
2 رای
بهزاد رادان فرزند فیروز كد نامزد 1585
1 رای
سجاد شایا فرزند عباسعلی كد نامزد 1698
1 رای
علیرضا سلاطین فرزند قلی كد نامزد 1677
1 رای
رحیم پوری فرزند حسنعلی كد نامزد 1417
1 رای
رسول پورنعمت فرزند جواد كد نامزد 1415
1 رای
اكبر باصركوچه باغ فرزند اصغر كد نامزد 1258
1 رای
فاطمه سلماسی فرزند غلامرضا كد نامزد 1681
1 رای
رضا دین پرور فرزند صفر كد نامزد 1584
1 رای
جابر پیراهنیان فرزند كاظم كد نامزد 1421
1 رای
سیامك لاهوت فرزند سعید كد نامزد 1928
1 رای
علی خلفی فرزند محمد كد نامزد 1551
1 رای
محمدرضا آهنكوب آذر فرزند اسماعیل كد نامزد 1254
1 رای
سعید مهدی پوراسبه قلیان فرزند محمد كد نامزد 2125
1 رای
فرهاد خسروی فرزند احدآقا كد نامزد 1549
1 رای
قربان سیفی فرزند غلامحسن كد نامزد 1692
1 رای
وحید خوش الحان فرزند مختار كد نامزد 1552
1 رای
لیلا دائی فرزند رحیم كد نامزد 1562
1 رای
علی سجاهر فرزند محمد كد نامزد 1671
1 رای
هادی رضانژاد فرزند احمد كد نامزد 1622
1 رای
علی رنجبر فرزند حاتم كد نامزد 1626
1 رای
رعنا بهاری فرزند عین اله كد نامزد 1281
1 رای
ابراهیم داودی تبریزی فرزند محمود كد نامزد 1561
1 رای
محدثه پورابراهیم فرزند علی كد نامزد 1291
1 رای
سمیه رهنمای تدین آذر فرزند فولاد كد نامزد 1641
1 رای
بابك قلی زاده بهیار فرزند محمدعلی كد نامزد 1894
1 رای
حسین شریفی فرزند الماس كد نامزد 1715
1 رای
یاسر محمدیان فرزند علی كد نامزد 1962
1 رای
حسن درگاهی فرزند خان مراد كد نامزد 1568
1 رای
مسعود متین فرزند جلیل كد نامزد 1945
1 رای
مجید پیرزاده فرزند امیر كد نامزد 1425
1 رای
جواد مقتدركارگران فرزند علی كد نامزد 2114
1 رای
حسن برزگری فرزند محمداسحق كد نامزد 1272
1 رای
حمید زارعی چایكندی فرزند امین كد نامزد 1654
1 رای
بهنام زاهد فرزند علی كد نامزد 1655
1 رای
آرش محمدزاده كردلر فرزند علی كد نامزد 1956
1 رای
مهدی ساعی فرزند غریب كد نامزد 1665
1 رای
عاطفه ربوضآبادی فرزند كریم كد نامزد 1589
1 رای
سمیرا بایرامی فرزند اسمعیل كد نامزد 1267
1 رای
بلال معززسقین سرا فرزند عیسی كد نامزد 1995
1 رای
نادر تاری برازین فرزند غفار كد نامزد 1428
1 رای
زهرا سجادی خسروشاهی فرزند ایوب كد نامزد 1669
1 رای
علی زارعی فرزند نعمت اله كد نامزد 1651
1 رای
محمدرضا قلی پورفلاحی فرزند علی رضا كد نامزد 1891
1 رای
میثم خبازی نژادحقی فرزند عباسعلی كد نامزد 1542
1 رای
زهرا نصیری فرزند قربانعلی كد نامزد 2159
1 رای
امیر جباری اسكندانی فرزند ایوب كد نامزد 1455
1 رای
زینب شریفی آلمالو فرزند عباسعلی كد نامزد 1717
1 رای
منیژه نصیری فرزند احد كد نامزد 2161
1 رای
خلیل جبرئیل زاده فرزند حسن كد نامزد 1457
1 رای
ابراهیم عظیمی آقداش فرزند خلیل كد نامزد 1799
1 رای
آرش جبلی مقدم فرزند یوسف كد نامزد 1458
1 رای
سعید جدیری علاف كار فرزند حمید كد نامزد 1459
1 رای
اكبر نظری فرزند صفرقلی كد نامزد 2166
1 رای
مجتبی جعفرزاده فرزند هاشم كد نامزد 1462
1 رای
ناهیده حاجی علیلو فرزند بهروز كد نامزد 1495
1 رای
مریم كاظمی فرزند جعفرصادق كد نامزد 1912
1 رای
مهدی جعفری بشیر فرزند اصغر كد نامزد 1468
1 رای
محمد آقاپور فرزند بهلول كد نامزد 1192
1 رای
رضا مددی غریبدوستی فرزند حمداله كد نامزد 1981
1 رای
آفتاب چوبدار فرزند محمد كد نامزد 1486
1 رای
بابك فتحی فرزند محرم كد نامزد 1846
1 رای
احسان هریسی فرزند منوچهر كد نامزد 2191
1 رای
حامد فتوت شاهمرسی فرزند مروت كد نامزد 1849
1 رای
ابراهیم هوشیار فرزند علی اصغر كد نامزد 2194
1 رای
عارف وطن خواه فرزند پرویز كد نامزد 2197
1 رای
سیما فریورراد فرزند حمزه علی كد نامزد 1866
1 رای
محمد قاسمی بیرق فرزند حسین كد نامزد 1875
1 رای
ابوالفضل قنبری ارباطان فرزند قنبر كد نامزد 1897
1 رای
عزیزه قره زاده فرزند الیاس كد نامزد 1885
1 رای
فرید قشلاقی فرزند ناصر كد نامزد 1886
1 رای
سعید فاتح حسین آباد فرزند قربان كد نامزد 1844
1 رای
سجاد عبادپور فرزند بیوك آقا كد نامزد 1782
1 رای
هاتف پوریانسب فرزند محمدرضا كد نامزد 1419
1 رای
حسن ظهیری یوسف آباد فرزند بابا كد نامزد 1778
1 رای
سانیا شهین باهر فرزند محمدرضا كد نامزد 1744
1 رای
سیدمحمد شیخ الاسلامی فرزند میریوسفعلی كد نامزد 1746
1 رای
نسیم شیری پورچرلو فرزند همت كد نامزد 1749
1 رای
زهرا شیری سرای فرزند علی كد نامزد 1751
1 رای
شجاء عابدی آبش احمدلو فرزند مجید كد نامزد 1779
1 رای
صابر محمودی فرزند حمید كد نامزد 1968
1 رای
محمدجواد امیدوار فرزند علی عباس كد نامزد 1228
1 رای
حسن امراه پور فرزند امید كد نامزد 1226
1 رای
جمشید خدادادی فرزند اسمعیل كد نامزد 1546
1 رای
سیده نازیلا صادقی فرزند سیدرضا كد نامزد 1754
1 رای
مهدی صفری پیغان فرزند فریدون كد نامزد 1765
1 رای
شهریار میرزامحمدی فردقراخانلو فرزند یحیی كد نامزد 2149
1 رای
مسعود آقائی فرزند ارسلان كد نامزد 1196
1 رای
سولماز طهمورثی سقین سرا فرزند جلیل كد نامزد 1774
1 رای
اكتای شفیعی فسقندیس فرزند پرویز كد نامزد 1721
1 رای
مهدی امینی اسفنجانی فرزند حیدر كد نامزد 1246
1 رای
بهنام طیب نیا فرزند قلی كد نامزد 1776
1 رای
سعید امینی آحور فرزند جعفر كد نامزد 1245
1 رای
یوسف امید فرزند خداكرم كد نامزد 1227
1 رای
موسی پیرزادسار فرزند بایرامعلی كد نامزد 1424
0 رای
یاشار جمالی پیغان فرزند حسین كد نامزد 1476
0 رای
علی رضا جامع فر فرزند صادق كد نامزد 1448
0 رای
علی جلیل پور فرزند حسین كد نامزد 1472
0 رای
مهرداد توكلی اسكوئی فرزند مهدی كد نامزد 1447
0 رای
مقصود جعفری مشاهیر فرزند قربان كد نامزد 1469
0 رای
محمد جعفری فرزند حسن كد نامزد 1466
0 رای
رضا جعفری فرزند عشقعلی كد نامزد 1465
0 رای
حسین تقی زاده آقبلاغ فرزند منصور كد نامزد 1445
0 رای
رقیه مدینه دارابی فرزند ظهراب كد نامزد 1984
0 رای
آرش جبارزاده مسن فرزند مختار كد نامزد 1451
0 رای
امید جباری فرزند اصغر كد نامزد 1452
0 رای
احمد تقوی كارترپ فرزند حسین كد نامزد 1441
0 رای
غلامرضا جباری فرزند اصلان كد نامزد 1454
0 رای
مختار جباری كهنه شهری فرزند خداداد كد نامزد 1456
0 رای
نیر مدرس خیابانی فرزند كریم كد نامزد 1982
0 رای
غلامرضا توحیدی اقدم فرزند حمید كد نامزد 1446
0 رای
پروانه موسائی فرزند ایوب كد نامزد 2127
0 رای
حامد پورمند فرزند محمد كد نامزد 1412
0 رای
مهدی ناصری خشندرق فرزند جواد كد نامزد 2151
0 رای
رضا نامی ككاور فرزند مظفر كد نامزد 2154
0 رای
تورج نبی دوست دولت آباد فرزند حسن كد نامزد 2155
0 رای
محمد نصرتی فرزند حسین كد نامزد 2157
0 رای
علی نصیری هانیس فرزند محمدامین كد نامزد 2162
0 رای
ناصر نظامی دوست فرزند جواد كد نامزد 2164
0 رای
تیرداد نظرانداز فرزند عباس كد نامزد 2165
0 رای
رقیه نظری فرزند تیمور كد نامزد 2167
0 رای
نبی نورپور فرزند یداله كد نامزد 2172
0 رای
محمدرضا مولاموردی فرزند رسول كد نامزد 2148
0 رای
احد نورپورینگجه فرزند جعفر كد نامزد 2174
0 رای
سلیمان نوری فرزند داود كد نامزد 2176
0 رای
ناصر نوری زاده فرزند علی كد نامزد 2177
0 رای
رسول نیازی فرزند نادر كد نامزد 2178
0 رای
محمدحسین نیك فال آلانق فرزند زین العابدین كد نامزد 2179
0 رای
رسول هاشم زاده فرزند علی كد نامزد 2185
0 رای
مصطفی هاشم زادهءمحتشم فرزند حسن كد نامزد 2186
0 رای
فرهاد واحدی فرزند جواد كد نامزد 2196
0 رای
سیدعلی ولی زاده فرزند سیدجعفر كد نامزد 2212
0 رای
بهرام یاوری فرزند نادر كد نامزد 2216
0 رای
حمیدرضا نورمحمدی فرزند گلاب كد نامزد 2175
0 رای
بهرام مسلم پورانگرابی فرزند غلام كد نامزد 1989
0 رای
حسن اكبری فرزند ابوالفضل كد نامزد 1212
0 رای
وحید امانی فرزند توكل كد نامزد 1221
0 رای
میرحسین مظلومی اصل شیخلار فرزند میرمحمد كد نامزد 1994
0 رای
مریم پورشریفی فرزند غلامرضا كد نامزد 1296
0 رای
محمد پوررفائی فرزند رضا كد نامزد 1295
0 رای
علی پورحسین فرزند عیسی كد نامزد 1294
0 رای
جواد مغربی فرزند حمید كد نامزد 1997
0 رای
حامد بهروز فرزند حسین كد نامزد 1285
0 رای
لیدا بهرامی قره آغاجی فرزند پرویز كد نامزد 1284
0 رای
مهناز مقبول اقبالی فرزند حسن كد نامزد 2112
0 رای
وحیده برزگرآقاعلی فرزند محمدباقر كد نامزد 1271
0 رای
حسن موسی زاده فرزند قدیر كد نامزد 2146
0 رای
احد مقصودپور فرزند آلهویردی كد نامزد 2115
0 رای
فاطمه ملكی فرزند عوضكد نامزد 2119
0 رای
مهدی منافی فرزند كریم كد نامزد 2121
0 رای
عادل منصوری امین آباد فرزند قادر كد نامزد 2124
0 رای
لیلا جمشیدنشان اصل فرزند حسین كد نامزد 1477
0 رای
سامان موسائی فرزند ایوب كد نامزد 2128
0 رای
رضا انتخابی فرزند سلمان كد نامزد 1247
0 رای
بهرنگ امیری فرزند محمد كد نامزد 1244
0 رای
سیدهادی موسوی فرزند میرطالب كد نامزد 2141
0 رای
میرعزیز موسوی صولت آبادی فرزند میرعلی كد نامزد 2145
0 رای
نازلی مكی فرزند سعید كد نامزد 2117
0 رای
علی جهانی فرزند نوراله كد نامزد 1478
0 رای
یونس درخشانی فرزند محمدعلی كد نامزد 1566
0 رای
فریده چلبیانلوویجویه فرزند غلامحسین كد نامزد 1482
0 رای
رضا عباس نژاد فرزند قادر كد نامزد 1787
0 رای
محمدعلی عباس زاده یوسفی فرزند رحیم كد نامزد 1786
0 رای
مریم عباس زاداصل فرزند حسین كد نامزد 1785
0 رای
مهدی عبادی فرزند قادر كد نامزد 1784
0 رای
علیرضا طهمورثی سقین سرا فرزند طهمز كد نامزد 1775
0 رای
سیدهادی طه فرزند سیدولی كد نامزد 1772
0 رای
سعید طریقتی خواجه دیزج فرزند قربان كد نامزد 1771
0 رای
محمد صمدی فرزند اسماعیل كد نامزد 1766
0 رای
موسی صفائی كورعباسلو فرزند امامویردی كد نامزد 1764
0 رای
حسین كاظمی محبی فرزند جلیل كد نامزد 1916
0 رای
رضا صبوری فرزند علی كد نامزد 1759
0 رای
هادی صبورنعمت آباد فرزند علی كد نامزد 1758
0 رای
رضا صبری فرزند ولی كد نامزد 1757
0 رای
معصومه عبدالعلی پوراصل جانی فرزند یعقوب كد نامزد 1789
0 رای
فاطمه كبارقراملكی فرزند اكبر كد نامزد 1917
0 رای
شهرام شیرخانی میدانی فرزند جعفر كد نامزد 1747
0 رای
محمدرضا كریمی اصفهانی فرزند مجید كد نامزد 1919
0 رای
مهدی شهبازی فرزند نوراله كد نامزد 1729
0 رای
مهدی شهابی فرزند علی كد نامزد 1728
0 رای
محمدعلی شهاب زاد فرزند لطفعلی كد نامزد 1727
0 رای
مرتضی شمسی آقاعلی فرزند اروجعلی كد نامزد 1726
0 رای
اشكان شمالی فرزند ابراهیم كد نامزد 1725
0 رای
داریوش شكوهی فرزند غلامعلی كد نامزد 1722
0 رای
مصطفی كیانی مولان فرزند بخش اله كد نامزد 1922
0 رای
محمد گلستان زنگ آباد فرزند علی كد نامزد 1924
0 رای
رضا شریف زاده فرزند یوسف كد نامزد 1714
0 رای
رضا گنجی افسوران فرزند اسمعیل كد نامزد 1925
0 رای
میرعلی سیدی فرزند میراسماعیل كد نامزد 1691
0 رای
حسن كریمی آبدار فرزند جواد كد نامزد 1918
0 رای
كیومرث سهرابی فرزند محمدتقی كد نامزد 1687
0 رای
- 289 آقای غلامرضا عبداله زاده بقائی فرزند احمد كد نامزد 1791
0 رای
سعید عظیم زاده فرزند داود كد نامزد 1798
0 رای
ودود قره باغی ملكی فرزند سلیمان كد نامزد 1882
0 رای
تركان قاسمی ترگانی فرزند قاسم كد نامزد 1876
0 رای
ایرج قاسمی فرزند كاظم كد نامزد 1874
0 رای
رامین قاسمزاده فرزند حسین كد نامزد 1872
0 رای
وحید قاسم پور فرزند بشیر كد نامزد 1871
0 رای
مهدی فولادوند فرزند یعقوب كد نامزد 1867
0 رای
محمدرضا فریدی خطیبی فرزند ابراهیم كد نامزد 1865
0 رای
زهرا فرهی فر فرزند علی كد نامزد 1864
0 رای
بابك فرهنگی فرزند حسن كد نامزد 1861
0 رای
جلیل فرشی جلالی فرزند علی كد نامزد 1857
0 رای
حامد فرج پورباسمنج فرزند یونس كد نامزد 1856
0 رای
پوریا فراهانچی فرزند جلال كد نامزد 1854
0 رای
امیر فراهانچی فرزند جلال كد نامزد 1852
0 رای
علی عدلی فرزند محمدعلی كد نامزد 1795
0 رای
مهدی فتوت شاكری فرزند حسین كد نامزد 1848
0 رای
رامین فاتح فرزند كریم كد نامزد 1842
0 رای
ناصر غیوری فرزند حسین كد نامزد 1841
0 رای
زهرا غلامی هراب فرزند علیقلی كد نامزد 1829
0 رای
روح اله غلامی فرزند محمد كد نامزد 1828
0 رای
شاهین غزنوی فرزند شهریار كد نامزد 1826
0 رای
محمد غریبی فرزند عقیل كد نامزد 1825
0 رای
محمد علیزادهءمقدم قراگونی فرزند احمد كد نامزد 1819
0 رای
مرصاد كاظمی ارسی فرزند مسعود كد نامزد 1914
0 رای
رضا علی پور فرزند رحمان كد نامزد 1817
0 رای
حسین علییائی فرزند غلامعلی كد نامزد 1816
0 رای
میرداود كاظمی زكریا فرزند میركاظم كد نامزد 1915
0 رای
علی علمی جیقه فرزند حمید كد نامزد 1814
0 رای
فرخ عظیمی حسنی فرزند علی اكبر كد نامزد 1811
0 رای
اشرف السادات فاطمی نسب سرخابی فرزند سیدحسن كد نامزد 1845
0 رای
حسین جوادی فرزند عباسقلی كد نامزد 1479
0 رای
مهدی سلیمی عنصرودی فرزند یوسفعلی كد نامزد 1686
0 رای
حسین سلیمی فرزند بهمن كد نامزد 1684
0 رای
كریم دهقان فرزند احمد كد نامزد 1576
0 رای
ابوالفضل دهقان فرزند حسن كد نامزد 1575
0 رای
فاطمه محمدیان فرزند اسلام كد نامزد 1961
0 رای
بابك محمدی حصارسفلی فرزند صمد كد نامزد 1964
0 رای
علی محمدی خانقاهی فرزند قربان كد نامزد 1965
0 رای
شهرزاد دانش فر فرزند بهرام كد نامزد 1559
0 رای
حسین دانای فرزند محمدرضا كد نامزد 1558
0 رای
حسن خوئی فرزند یداله كد نامزد 1554
0 رای
حسن خردمنداسكندر فرزند محمد كد نامزد 1548
0 رای
صفیه خدیو فرزند جلیل كد نامزد 1547
0 رای
رحمان خجسته پارسا فرزند محمدعلی كد نامزد 1544
0 رای
ناصر حیدری یوسف آباد فرزند ابوالفتح كد نامزد 1525
0 رای
علی حیدری منور فرزند محمدحسین كد نامزد 1524
0 رای
مقصود دهقان فرزند سولدوز كد نامزد 1577
0 رای
كیوان حیدریان مینق فرزند قدرت كد نامزد 1522
0 رای
شهرام حضی زاده فرد فرزند زین العابدین كد نامزد 1517
0 رای
وحید محمودی سفیدان فرزند موسی كد نامزد 1975
0 رای
سیداحمد حسینی زاد فرزند میراسمعیل كد نامزد 1515
0 رای
قادر مختاریان فرزند غلامعلی كد نامزد 1976
0 رای
رضا حبیبی فرزند رسول كد نامزد 1498
0 رای
شاهین حاجی نژاد فرزند تراب كد نامزد 1497
0 رای
سعید حاجی زاده حكم آبادی فرزند محمدرضا كد نامزد 1494
0 رای
كیوان مختاری سلطان آباد فرزند ابراهیم كد نامزد 1977
0 رای
یوسف حاجی پور فرزند رزاق كد نامزد 1491
0 رای
محمدحسن حاجیان فرزند محمدحسین كد نامزد 1489
0 رای
فرزاد حاتمی كویچ فرزند خان اوغلان كد نامزد 1488
0 رای
ایرج چوبدار فرزند محمد كد نامزد 1487
0 رای
نادر مددلو فرزند جمال الدین كد نامزد 1979
0 رای
علی حقی فرزند اروج كد نامزد 1518
0 رای
داود گوگانی فرزند غلام رضا كد نامزد 1927
0 رای
جعفر محمدیان فرزند عباسعلی كد نامزد 1959
0 رای
هدیه دواتگرایرانی زاد فرزند صمد كد نامزد 1581
0 رای
صیاد سلطانی فرزند حسن كد نامزد 1679
0 رای
امیر سعدلونیا فرزند منوچهر كد نامزد 1676
0 رای
حسن سرمستی فرزند خانلار كد نامزد 1674
0 رای
زهرا لطفی فرزند سیف اله كد نامزد 1929
0 رای
هادی سامبرانی فرزند اصغر كد نامزد 1667
0 رای
فیروز زینالی سرابی فرزند محمدحسن كد نامزد 1664
0 رای
محمد زینالی فرزند جواد كد نامزد 1661
0 رای
رضا مؤذن زاده فرزند غلامحسین كد نامزد 1942
0 رای
حسین زارعی فرزند باقر كد نامزد 1649
0 رای
شهاب مجیدی فرزند خسرو كد نامزد 1946
0 رای
محمود محرمی فرزند عدالت كد نامزد 1947
0 رای
محمدرضا محمدپور فرزند عمران كد نامزد 1948
0 رای
علی رنجبر فرزند حیدر كد نامزد 1627
0 رای
شادی دواتگرایرانی زاد فرزند صمد كد نامزد 1579
0 رای
مجید رضائی بصیری فرزند صمد كد نامزد 1624
0 رای
ابوالفضل رشیدی خاتون آباد فرزند الماس كد نامزد 1617
0 رای
حسین محمدپورگلشن آباد فرزند ابراهیم كد نامزد 1949
0 رای
امین رسولی گجین فرزند وهاب كد نامزد 1615
0 رای
محمد رسولی فرزند احمد كد نامزد 1612
0 رای
ناصر رسول زاده جدی فرزند رضا كد نامزد 1611
0 رای
مجید رستمی فرزند طرلان كد نامزد 1597
0 رای
صمد محمدزاده فرزند یعقوب كد نامزد 1952
0 رای
محمد محمدزاده فرزند صفرعلى كد نامزد 1954
0 رای
آرزو رحیمی فرزند محمد كد نامزد 1594
0 رای
میثم محمدنژاد فرزند علیرضا كد نامزد 1957
0 رای
حامد محمدی فرزند عبدالخالق كد نامزد 1958
0 رای
عباسعلی رادی زنوز فرزند یداله كد نامزد 1586
0 رای
حسین دوچرخه ساز فرزند شهنام كد نامزد 1582
0 رای
محمد رضازاده فرزند موسی كد نامزد 1619
0 رای
مهران سلیمی فرزند سلیم كد نامزد 1685
0 رای