جزئیات پذیرش دانشجو در پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تبریز

جزئیات پذیرش دانشجو در پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تبریز

رییس پردیس‌های دانشگاه تبریز گفت: پردیس بین‌المللی ارس این دانشگاه برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹از بین داوطلبان داخلی و خارجی در ۶۲ رشته کارشناسی ارشد و ۴۲ رشته دکتری در گروه‌های تحصیلی فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی دانشجو خواهد پذیرفت. دکتر سیّد صمد حسینی افزود: پذیرش نهایی دانشجویان در مقطع کارشناسی