×

هیات فوتبال تبریز – نوبر نیوز

ورزش، اصلی ترین مطالبه مردم از شورای آتی تبریز است
جواد ششگلانی، رییس هیات فوتبال آذربایجان شرقی:

ورزش، اصلی ترین مطالبه مردم از شورای آتی تبریز است

رییس هیات فوتبال آذربایجان شرقی، موضوع ورزش و تعطیلی فعالیت های ورزشی توسط #شهرداری_تبریز در دوره فعلی را یکی از مهم ترین و اصلی ترین مطالبات اغلب مردم تبریز از دوره ششم شورای شهر دانست.
  • 10 اردیبهشت 1400
  • 0