ورزش، اصلی ترین مطالبه مردم از شورای آتی تبریز است

blank

به گزارش نوبر، “جواد ششگلانی” با تاکید بر این که تعطیلی فعالیت های ورزشی شهرداری در دوره فعلی آسیب جبران ناپذیری به توسعه و حمایت از فعالیت های ورزشی در تبریز زده است گفت: تردیدی نداشته باشید که مساله ورزش و مطالبات عمومی در این بخش که طی چهار سال گذشته و با تصمیم غلط […]