×

هلال احمر – نوبر نیوز

ویژگی مدیر انقلابی بن بست شکنی است
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا:

ویژگی مدیر انقلابی بن بست شکنی است

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا با بیان اینکه هنر مدیران تبدیل کردن تهدید‌ها به فرصت است گفت: ویژگی مدیر انقلابی بن بست شکنی است.
  • 7 آبان 1402
  • 0