×

مرز های شرقی – نوبر نیوز

لزوم مراقبت از مرز‌های شرقی برای پیشگیری از کرونا
نامه وزیر بهداشت به فرمانده ارتش؛

لزوم مراقبت از مرز‌های شرقی برای پیشگیری از کرونا

وزیر بهداشت در نامه‌ای به فرمانده کل ارتش بر مراقبت بیشتر از مرز‌های گسترده سیستان و بلوچستان به منظور جلوگیری از هرگونه ورود غیرقانونی و انتقال بیماری و مساعدت و همکاری ارتش در این زمینه تاکید کرد.
  • 17 تیر 1400
  • 0