از شایعه تا واقعیت واگذاری دانشگاه مراغه

از شایعه تا واقعیت واگذاری دانشگاه مراغه

انتشار خبر پرکشیدن دانشکده های فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه سراسری مراغه به سوی بناب و تبریز ، روز گذشته درشبکه های مجازی این شهرستان خبر ساز شد. در این خبر، آمده متاسفانه با خبر شدیم مجوز دو دانشکده فعال دانشگاه مراغه طی ابلاغ مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که