اطلاع‌رسانی ناقص، آفت حوزه خبر و رسانه در تبریز

اطلاع‌رسانی ناقص، آفت حوزه خبر و رسانه در تبریز

متن این یادداشت به شرح زیر است: روز ۱۷ مرداد که روز خبرنگار است به همه خبرنگاران حرفه‌ای و متعهد مبارک باد. اهالی رسانه بهتر می‌دانند که توزیع قدرت از حکومت مشروطه آغاز شد و با تولد قانون اساسی مکتوب در انقلاب کبیر فرانسه در سال۱۷۸۹، قدرت حکومت به مجریه، مقننه و قضائیه تقسیم شد