دریچه شانس ماشین در برابر سپاهان

دریچه شانس ماشین در برابر سپاهان

نوبرنیوز: ماشین سازی در حالی امروز به مصاف سپاهان خواهد رفت که در هشت بازی اخیر خود دو امتیاز کسب کرده است. این تیم بعد از کسب نتایج ضعیف در هفته های ابتدایی، با وحید بیاتلو قطع همکاری کرد و در حال حاضر محمد سعید اخباری هدایت این تیم را بر عهده دارد. سرمربی موقت