آمار مدارس کانکسی هشترود ۱۳ برابر میانگین کشوری است

آمار مدارس کانکسی هشترود ۱۳ برابر میانگین کشوری است

امین امینیان ظهر امروز شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان هشترود گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر پویشی به همت مسئولین آموزش و پرورش شهرستان در جذب مشارکت‌های مردمی و نوسازی مدارس از این طریق ایجاد شده است که امید بخش بوده و می‌توان از ظرفیت ایجاد شده نهایت استفاده برای ایجاد و نوسازی