رد صلاحیت‌های گسترده در تبریز، تهدیدی برای مشارکت حداکثری مردم

رد صلاحیت‌های گسترده در تبریز، تهدیدی برای مشارکت حداکثری مردم

نوبر: سید مرتضی مرتضوی: خرداد ماه سال ۱۴۰۰ یک روز بسیار حساس و تاریخی دیگری در تاریخ معاصر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. تنها کمتر از دو ماه به این روز حساس، زمان باقی است و در این روز، سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری و ششمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت همزمان برگزار

اجرای مسیرگشایی‌های متعدد در تبریز بر اساس برنامه راهبردی

اجرای مسیرگشایی‌های متعدد در تبریز بر اساس برنامه راهبردی

به گزارش نوبر، کریم صادق امروز در حاشیه افتتاح خیابان شهید میلانی در گفتگویی اظهار کرد: بحث مسیرگشایی در برنامه راهبردی شهرداری تبریز که توسط شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده، جایگاه ویژه ای دارد و می تواند در مناطق کم برخوردار مثمر ثمر واقع شود.  او با بیان اینکه مسیرگشایی شهید میلانی نیز بر