شوراهای حل اختلاف از افراد کارآمد بهره ببرند

شوراهای حل اختلاف از افراد کارآمد بهره ببرند

موسی خلیل اللهی روز سه شنبه در نشست شورای سیاست گذاری توسعه حل اختلاف دادگستری آذربایجان شرقی، فلسفه تشکیل این شوراها را صلح و سازش بیان کرد و افزود: بر همین اساس ریاست قوه قضاییه همواره بر این موضوع تاکید دارد که شوراهای حل اختلاف باید به جایگاه اصلی خود یعنی صلح و سازش برگردند.