×

شهرداری منطقه شش تبریز – نوبر نیوز

بی‌توجهی به توسعه غرب تبریز/ضرورت احداث شهرک‌‌های مسکونی کارگران
شهردار منطقه شش تبریز مطرح کرد:

بی‌توجهی به توسعه غرب تبریز/ضرورت احداث شهرک‌‌های مسکونی کارگران

شهردار منطقه شش تبریز از بی‌توجهی به توسعه غرب تبریز در طول سال‌های گذشته انتقاد کرد.
  • 9 فروردین 1400
  • 0