×

شرکت توسعه سرمایه گذاری آذربایجان – نوبر نیوز

فولاد صائب در مدار توسعه
معاون امور صنایع وزارت صمت:

فولاد صائب در مدار توسعه

معاون امور صنایع وزارت صمت از عزم کامل وزارت متبوعش برای رونق و توسعه شرکت فولاد صائب از شرکت های زیرمجموعه شرکت توسعه سرمایه گذاری آذربایجان خبر داد.
  • 16 دی 1399
  • 0