افشاگری جنجالی مدیرعامل ماشین پیش از برکناری

افشاگری جنجالی مدیرعامل ماشین پیش از برکناری

به گزارش نوبر خبر؛ سیدمحمد علوی، ساعتی پیش با تصمیم هیئت مدیره باشگاه ماشین سازی از سمت مدیرعاملی این باشگاه برکنار شد. او صبح امروز مصاحبه تندی علیه مدیران بالا رده باشگاه انجام داده بود که در این برکناری بی تاثیر نبود. این اظهارات در حالی از سوی علوی مطرح شد که معمولا او را