×

سید محمد علوی – نوبر نیوز

افشاگری جنجالی مدیرعامل ماشین پیش از برکناری

افشاگری جنجالی مدیرعامل ماشین پیش از برکناری

مدیرعامل ماشین پیش از برکناری اقدام به افشاگری کرد.
  • 23 دی 1399
  • 0