نحوه همکاری نهادهای نظامی در برگزاری کنکور اعلام شد

نحوه همکاری نهادهای نظامی در برگزاری کنکور اعلام شد

فاطمه زرین  ضمن بیان این مطلب خاطر نشان کرد: فرایند برگزاری آزمون سراسری سال ۹۹ از صبح روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه شروع می شود و به مدت چهار روز یعنی تا صبح شنبه اول شهریور ادامه دارد. کارت ورود به جلسه بیش از یک میلیون ۳۹۳ هزار داوطلب این آزمون نیز از فردا سه شنبه ۲۸