جولان باشگاه غیرقانونی زرسان در تبریز/ تهمت زنی کودکانه مدیرعامل به نوبر!

جولان باشگاه غیرقانونی زرسان در تبریز/ تهمت زنی کودکانه مدیرعامل به نوبر!

به دنبال انتشار گسترده این نامه در فضای مجازی، برخی از چهره‌های مطرح تبریز و استان در تماس تلفنی با مدیریت آژانس خبری نوبر، خواستار حذف خبر منتشره شدند. مدیریت آژانس خبری نوبر نیز در کمال احترام به تمامی عزیزان، از حذف این خبر بنا به مصالح و منافع عمومی تبریزی‌ها و همچنین جلوگیری از