آقای خلیل اللهی، اجازه ندهید هوچی‌گری بدعت شود

موسی خلیل اللهی

به گزارش نوبر، انجمن صنفی مدیران مسئول مطبوعات آذربایجان شرقی در واکنش به هتک حرمت دفتر روزنامه ساقی آذربایجان توسط تعدادی از افراد خودسر، طی نامه ای به رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی خواستار برخورد قانونی با افراد هتاک و حفظ حرمت رسانه های آذربایجان شرقی شد.   متن نامه به شرح زیر است:   […]