×

رضا کرمانشاهی – نوبر نیوز

پلیس بازی در پایان بازی تراکتور – گل گهر
کرمانشاهی برای نیمکت گل‌گهر مامور خبر کرد؛

پلیس بازی در پایان بازی تراکتور – گل گهر

رضا کرمانشاهی داور مسابقه تراکتور - گل گهر در پایان مسابقه واکنش عجیبی به فعل و انفعالات بازی داشت.
  • 20 تیر 1400
  • 0