×

دریچه ارومیه – نوبر نیوز

سفیر فنلاند در ایران مطرح کرد: فناوری‌های نوین فنلاند برای احیای دریاچه ارومیه

سفیر فنلاند در ایران مطرح کرد: فناوری‌های نوین فنلاند برای احیای دریاچه ارومیه

سفیر فنلاند در ایران با بیان اینکه موضوع آب می‌تواند پرچم اول فنلاند برای ورود به اقتصاد ایران باشد، گفت: در زمینه آب شرکت‌های مختلفی وجود دارد که علاقمند به فعالیت در موضوع آب در ایران هستند ولی در این بین مهمترین مسئله برای ما دریاچه ارومیه و استفاده از فناوری‌های نوین برای احیای این دریاچه است.
  • 1 آذر 1402
  • 0