ناگفته‌های تهیه کننده سریال امنیتی/ منتظر بازتاب بین المللی « خانه امن » باشید

ناگفته‌های تهیه کننده سریال امنیتی/ منتظر بازتاب بین المللی « خانه امن » باشید

ابوالفضل صفری تهیه کننده سریال «خانه امن» در خصوص تفاوت سه‌گانه سریال‌های اخیر خود، گفت: سه سریال سارق روح، ترور خاموش و خانه امن به تعبیری سه گانه هستند، اما در محتوا تفاوت دارند. سریال «سارق روح» مفاهیم امنیتی کمتری داشت و به امنیت نرم می‌پرداخت و یک سریال پژوهش محور بود. با وجود اینکه