توپی که تراکتور به زمین صدا و سیما انداخت

توپی که تراکتور به زمین صدا و سیما انداخت

به گزارش نوبر خبر؛ در طول فصل جاری، بارها شاهد بروز اختلافات بزرگ و کوچک میان صدا و سیما و باشگاه تراکتور بوده ایم؛ عمده مشکلات این دو با یکدیگر به برنامه های تولیدی در این سازمان بر می گردد؛ جایی که تراکتوری ها در واکنش به آن چه که محقق نشدن حق مسلم شان