×

جوان – نوبر نیوز

سواستفاده از اعتماد جوانان، ممنوع!
یادداشتی به قلم"علی نوای باغبان"

سواستفاده از اعتماد جوانان، ممنوع!

یادداشت ارسالی به نوبر به قلم " علی نوای باغبان"، عضو اسبق شورای اسلامی کلانشهر تبریز را در این نوشتار بخوانید.
  • 25 فروردین 1400
  • 0