مدیریت متمرکز بودجه، بستر توزیع عادلانه خدمات و توسعه متوازن شهر است

blank

به گزارش نوبر،جواد ششگلانی با اعلام این مطلب افزود: برای توزیع و تراکنش عادلانه اعتبارات و امکانات، مبتنی بر نیازهای شهری، اعم از بودجه، پروژه ها و خدمات، بهترین و مناسب ترین روش، مدیریت متمرکز بودجه در راستای توزیع متناسب اعتبارات در مناطق و محلات شهری است. ششگلانی خاطرنشان کرد: افزایش جمعیت و به تبع […]

استقرار مدیریت واحد شهری، مطالبه اصلی شورای ششم باشد

blank

“جواد ششگلانی” با انتقاد از انفعال و بی توجهی های صورت گرفته به عدم پی گیری این مطالبه مهم مدیریتی در کشور، تفکرات و مصلحت اندیشی های سیاسی و دولتی را اصلی ترین مانع موجود بر سر راه تحقق استقرار مدیریت واحد شهری اعلام و خاطرنشان کرد: تا زمانی که مدیریت واحد شهری در تبریز […]

تحقق “شفافیت” از راه استقرار شهرداری الکترونیک میسر است

blank

“جواد ششگلانی” با اعلام این مطلب، به اقدامات و برنامه ریزی های شورای سوم تبریز در برداشتن گام های اولیه تحقق شهرداری الکترونیک اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین و موفق ترین اقدامات و تصمیمات شورای سوم تبریز، تصویب ایجاد، راه اندازی و توسعه دفاتر خدمات الکترونیکی شهرداری در سه نقطه شهر بود […]

ورزش، اصلی ترین مطالبه مردم از شورای آتی تبریز است

blank

به گزارش نوبر، “جواد ششگلانی” با تاکید بر این که تعطیلی فعالیت های ورزشی شهرداری در دوره فعلی آسیب جبران ناپذیری به توسعه و حمایت از فعالیت های ورزشی در تبریز زده است گفت: تردیدی نداشته باشید که مساله ورزش و مطالبات عمومی در این بخش که طی چهار سال گذشته و با تصمیم غلط […]