نتوانسته‌ایم گذشته را به خوبی حفظ کنیم

blank

 محمدرضا پورمحمدی روز یکشنبه در بازدید از مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمال‌غرب کشور با اشاره به استقرار مرکز اسناد ملی شمال‌غرب کشور در خانه تاریخی اردوبادی در تبریز، اظهار داشت: با توجه به اهمیت حفظ اسناد، این مرکز باید به ساختمانی جدید دارای تمامی ملاحظات ایمنی، دسترسی و خدمات پشتیبانی منتقل شود. وی، نسبت […]