سود برخی‌ها در التهاب آفرینی است/کم‌کاری در معرفی مفاخر آذربایجان

سود برخی‌ها در التهاب آفرینی است/کم‌کاری در معرفی مفاخر آذربایجان

به گزارش نوبر، روح الله متفکرآزاد در واکنش به سخنان توهین آمیز در مورد یکی از مفاخر بزرگ ادبی و شعری آذربایجان در شبکه ۴ سیما، اظهار داشت: شانیت شاعران و ادبای آذربایجان در ایران غیر قابل کتمان است، در شانیت جناب فضولی همین بس که در سه زبان شعر گفته و ادبیات ایران مدیون