×

بیماری های خاص – نوبر نیوز

مشکلی در تامین انسولین وجود ندارد
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی:

مشکلی در تامین انسولین وجود ندارد

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی گفت: هیچ مشکلی از بابت تامین انسولین داخلی مورد نیاز بیماران دیالیزی در استان وجود ندارد.
  • 10 آبان 1399
  • 0