×

امین رستمی – نوبر نیوز

هبه یا بذل و بخشش خاص از بیت المال؟ / ضرورت نظارت جدی بر هبه‌های شهرداری
امین رستمی، فعال فرهنگی و اجتماعی تبریز:

هبه یا بذل و بخشش خاص از بیت المال؟ / ضرورت نظارت جدی بر هبه‌های شهرداری

یادداشت اختصاصی نوبر به قلم"امین رستمی" فعال فرهنگی و اجتماعی تبریز را در این نوشتار بخوانید.
  • 4 اردیبهشت 1400
  • 0