×

احمد دیباور – نوبر نیوز

افتتاح نخستین آکادمی رسمی بورس در تبریز
مدیر روابط عمومی و توسعه سازمان مدیریت صنعتی خبر داد:

افتتاح نخستین آکادمی رسمی بورس در تبریز

مدیر روابط عمومی و توسعه سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی از راه اندازی نخستین آکادمی رسمی بورس در مرکز علمی- کاربردی این سازمان خبر داد.
  • 4 شهریور 1399
  • 0