توجه به حمل و نقل بار و مسافر، حلقه‌ای گمشده در مدیریت شهری

blank

تمایل و یا عدم تمایل مردم به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی، یکی از اصلی ترین و مهم ترین شاخص های توسعه و بلوغ اجتماعی هر جامعه مدرن محسوب می شود. بر همین اساس، دولت ها و بخصوص نهادهای عمومی همچون شهرداری ها تلاش می کنند که با تقویت سیستم های انبوه بر […]