×

آلت کوین – نوبر نیوز

دنیا به سمت ارزهای دیجیتال حرکت می‌کند
مختاری، کارشناس بازار ارزهای دیجیتال:

دنیا به سمت ارزهای دیجیتال حرکت می‌کند

کارشناس بازار ارزهای دیجیتال با اشاره به فرصت‌ها و تهدیدهای بازار ارزهای دیجیتال گفت: این بازار زمان محدودی نداشته و ۲۴ ساعته و همیشه در حال حرکت بوده و توقفی ندارد و اصطلاحات و ابزارهای بازارهای مالی دیگر در اینجا صدق نمی کند.
  • 2 اردیبهشت 1400
  • 0