×

گروه فرهنگی مذهبی آیینه – نوبر نیوز

گروه آئینه، خادم عاشقان امام رضا (ع) شده است
دبیر شبکه جوانان رضوی کشور

گروه آئینه، خادم عاشقان امام رضا (ع) شده است

دبیر شبکه جوانان رضوی کشور به جای خالی هیئت های عزاداری تبریزی ها در خیابان های مشهد اشاره کرد و گروه فرهنگی مذهبی آئینه را خادم عاشقان امام رضا (ع) دانست که در محدودیت های کرونایی سال جاری آن ها را به سفر معنوی آورده است.
  • 26 مهر 1399
  • 0