×

گالاتاسرای – نوبر نیوز

بشیکتاش فاتح جنگ بزرگان شد
فرود عقاب های سیاه روی جام؛

بشیکتاش فاتح جنگ بزرگان شد

بشیکتاش پس از سه فصل ناکامی، موفق شد در رقابتی تنگاتنگ با گالاتاسرای مقام قهرمانی سوپر لیگ ترکیه را به دست بیاورد.
  • 26 اردیبهشت 1400
  • 0