بشیکتاش فاتح جنگ بزرگان شد

blank

به گزارش نوبر خبر؛ فوتبال ترکیه یک تفاوت بسیار اساسی با کشورهای دیگر دارد؛ دو قطبی های معمول فوتبال دنیا در این کشور به سه قطب تبدیل می شود؛ اوچ بویوک (سه بزرگ)؛ هواداران فوتبال ترکیه سه تیم گالاتاسرای، بشیکتاش و فنرباحچه را با این لقب می شناسند؛ سه تیمی که در مجموع ۵۵ قهرمانی […]