×

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال – نوبر نیوز

دلیل شکست تراکتور در پرونده های فسخ یک طرفه
توضیحات رئیس کمیته وضعیت بازیکنان توضیح داد:

دلیل شکست تراکتور در پرونده های فسخ یک طرفه

رئیس کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال توضیحات کاملی را در خصوص پرونده های اخیر باشگاه تراکتور ارائه کرد.
  • 26 اردیبهشت 1400
  • 0