×

کمبود پرستار – نوبر نیوز

مراکز درمانی آذربایجان شرقی با کمبود پرستار مواجه است
مدیر گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

مراکز درمانی آذربایجان شرقی با کمبود پرستار مواجه است

مدیر گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: مراکز درمانی آذربایجان شرقی با کمبود پرستار مواجه است و نسبت پرستار به تعداد هر تخت بیمارستانی در استان متناسب نیست.
  • 27 آبان 1402
  • 0