×

کشت و صنعت مغان – نوبر نیوز

ژائله را تخریب کنید، دیپلم افتخار بگیرید!
یادداشت:

ژائله را تخریب کنید، دیپلم افتخار بگیرید!

مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی اداره امور کشور در بخش‌های مختلف باید به بخش خصوصی واگذار شود تا بدین طریق به‌تدریج ، بدنه دولت کوچک شود و بتواند به وظیفه اصلی خود که همان نظارت بر عملکرد و متولی‌‌گری در امور است رسیدگی کند.
  • 2 خرداد 1400
  • 0
  • خبر/

    انتقاد ژائله از بخشنامه‌های خلق الساعه

    رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: در صورت اجرای کشاورزی قراردادی یک ارزش افزوده بسیار قابل توجه در استان ایجاد خواهد شد.
  • 25 بهمن 1399
  • 0