کارگران محتاج تبریک ما نیستند/حقوقشان را محقق کنید!

blank

به گزارش نوبر، کریم سامبرانی در پیام تبریک روز کارگر چنین نوشته است: متاسفانه در زمان های خاصی مانند انتخابات، کارگران دلسوزان و هواخواهان بسیاری پیدا می‌کنند اما سال هاست مشکلاتشان به باد فراموشی سپرده شده جالب اینجاست که برخی مقام و مسئولان با وجود چندساله شدن مسئولیتشان هنوز فرصت کافی برای حل مشکلات اولیه […]