گونه آفریقایی؛ خطرناک‌ترین جهش کووید۱۹

blank

دکتر علیرضا ناجی، با اشاره به واریانت ها و جهش های زیاد و متنوع ویروس کرونا، گفت: اما در این بین از ۵ جهش به دلیل خصوصیات بیولوژیک بیش از سایرین صحبت می شود و اهمیت بیشتری دارند که شامل جهش های آفریقای جنوبی، برزیلی، هندی، انگلیسی و کالیفرنیایی است . یکی از خصوصیات بارز […]