ضرورت حذف شرکت های پیمانکار و عقد قرارداد مستقیم با کارکنان

ضرورت حذف شرکت های پیمانکار و عقد قرارداد مستقیم با کارکنان

کریم صادق زاده تبریزی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به درخواست طرح مجدد طرح تبدیل وضعیت نیروهای خدماتی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم طی نامه‌ای به هیئت رییسه مجلس خواستار آن شده اند تا به استناد ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس