پیشگویی پیرزن نابینای بلغاری برای سال ۲۰۲۱

blank

یک پیرزن نابینای بلغاری که گفته می شود حملات یازده سپتامبر، ظهور گروه تروریستی داعش و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را به درستی پیش بینی کرده بود، از قرار معلوم چند پیشگویی مهم نیز برای سال ۲۰۲۱ انجام داده است! این زن بلغاری که «بابا وانگا» نام دارد و در سال ۱۹۹۶ در ۸۵ […]