معلمان ریشه و سرمایه‌های اصلی یک جامعه هستند

blank

به گزارش نوبر، متن این پیام بدین شرح است: مدارس همیشه به برکت حضور دبیران و معلمان مکانی مقدس قلمداد می‌شود امسال با وجود این شرایط سخت کرونایی معلمان ثابت کردند نیازی به وجود نیمکت و کلاس نیست آنها هرجا که بخواهند می‌توانند تقدس واژه تعلیم را به نمایش بگذارند. معلمانی که مشکلاتشان تمامی ندارد […]