استفاده از پنل‌های خورشیدی برای تامین برق عشایر آذربایجان شرقی

blank

سیدمحمدحسن آل هاشم در نشستی با خادمان عشایر استان از ارتباط و تعامل سازمان جهاد کشاورزی استان و اداره کل امور عشایر ابراز خرسندی کرده و گفت: مدیریت با تدبیر رئیس سازمان جهادکشاورزی استان موجب شده تا همه شهرستان‌ها و ادارات مرتبط با هم تعامل و همکاری تنگاتنگی داشته و همه خود را بخشی از یک حوزه واحد […]