قرارگاه پدافند پرتوی در آذربایجان شرقی تشکیل می‌شود

قرارگاه پدافند پرتوی در آذربایجان شرقی تشکیل می‌شود

محمدباقر آقایی در گفت‌وگو با خبرنگاران به بیان اینکه رسانه‌ها مکمل پدافند غیرعامل هستند و به همین دلیل به دنبال تشکیل پدافند رسانه‌ای هستیم، افزود: افکار عمومی سرمایه ملی یک کشور بوده و اگر نتوانیم افکار عمومی را مصون کنیم، در سایر حوزه نیز موفق نخواهیم شد. وی با اشاره به وظایف مسئولان و مردم در زمینه