×

وزیر اقتصادی – نوبر نیوز

وزیر اقتصاد و دارایی وارد تبریز شد

وزیر اقتصاد و دارایی وارد تبریز شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ساعت آغازین روز پنجشنبه دوم آذرماه در راس هیأتی برای بازدیدی یک روزه وارد تبریز شد.
  • 2 آذر 1402
  • 0