وزارت نیرو در سهمیه‌بندی برق تجدیدنظر کند

وزارت نیرو در سهمیه‌بندی برق تجدیدنظر کند

محمدر ضا پورمحمدی در جلسه بررسی مشکلات آب و برق استان، با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی برق و آب در استان، گفت: متأسفانه بسیاری از استان‌های کشور با این مشکل، مواجه هستند که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد بازگشت به حالت عادی باشیم.   وی خواستار تجدیدنظر وزارت نیرو درخصوص سهمیه‌بندی میزان برق