×

وزارت نفت – نوبر نیوز

رئیسی با حضور در وزارت نفت به شایعات پایان داد

رئیسی با حضور در وزارت نفت به شایعات پایان داد

رئیس جمهور با حضور در وزارت نفت و تقدیم نامه تقدیر از جواد اوجی و کارکنان وزارت نفت، به شایعات درباره خانه نشینی وزیر نفت پایان داد.
  • 29 آبان 1402
  • 0