تولید بنزین از متانول در دستور کار ایران
وزیر نفت خبر داد:

تولید بنزین از متانول در دستور کار ایران

وزیر نفت گفت: باید از این واحدهای پتروشیمی حمایت کرد تا رفته رفته به جای صادرات متانول، مجتمع‌های پتروشیمی به سمت راه‌اندازی واحدهای ام‌تی‌جی بروند؛ وزارت نفت در این زمینه آماده حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران است.