×

واکسن روسی – نوبر نیوز

کدام واکسن‌ها مطمئن هستند؟
پایان روزهای بدون واکسن کرونا/

کدام واکسن‌ها مطمئن هستند؟

آن طور که وزیر بهداشت روز گذشته اعلام کرد، قرار است از روز سه شنبه ۲۱ بهمن ۹۹، برنامه واکسیناسیون علیه بیماری کووید ۱۹ در کشور کلید بخورد.
  • 20 بهمن 1399
  • 0