×

هیات های تبریز – نوبر نیوز

تکیه محرم، گامی در راستای شعور حسینی
خبر/

تکیه محرم، گامی در راستای شعور حسینی

فرماندار تبریز، توجه به شعور حسینی را یکی از اهداف ویژه برنامه تکیه محرم و دیگر اقدامات در فضای مجازی دانست.
  • 5 شهریور 1399
  • 0